CSR NEWS

อีซูซุรับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

     อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ…เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่องค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ในนามมูลนิธิกลุ่มอีซูซุนำโดยคุณพรชนก ทรัพย์แก้ว รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการ และคุณคฑาวุธ ศรีสุวรรณ์ ประธานสหภาพฯ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว ภายในงานได้รับเกียรติจากดร. พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ      ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่อีซูซุได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เราจะไม่หยุดส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นความหวังในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

เดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” สู่โรงเรียนแห่งที่ 35

     สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองกว่า 70 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน พื้นที่ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีคลองน้ำจืดเป็นแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวเท่านั้น      การมอบระบบน้ำดื่มสะอาดของอีซูซุ จึงเป็นการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน ครู และชาวบ้าน ในครั้งนี้บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ รองประธาน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเดินสำรวจสภาพน้ำ ร่วมทาสีอาคารและติดกระเบื้องรางน้ำดื่ม นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย

อีซูซุ…ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบน้ำดื่มอีซูซุจำนวน 300 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

อีซูซุรวมพลจิตอาสาปลูกป่า ปีที่ 7

     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่อีซูซุตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อฟื้นฟู พัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก่อเกิดเป็น“อีซูซุอาสาปลูกป่า ปีที่ 7” ภายใต้โครงการโลกเย็นที่เป็นสุข ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. ฮารุยาซุ ทานิชิเกะ ประธานบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่มอีซูซุและพนักงานจิตอาสากว่า 600 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าจำนวนกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่ 8.5 ไร่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าและช่วยลดสภาวะโลกร้อน แต่ยังสร้างจิตสำนึกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย

กลุ่มอีซูซุร่วมมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล แห่งที่ 34

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.ฮารุยาซุ ทานิชิเกะ ประธานบริษัท ร่วมกับ มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมทั้งกลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทย และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” สร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งครั้งนี้นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 34 แล้วที่กลุ่มอีซูซุได้เข้าไปช่วยทำให้นักเรียน ครู และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาน้ำปนเปื้อนได้มีน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น วันงานกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬาและของที่ระลึกให้แก่นักเรียนทุกคนอีกด้วย โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นเพราะมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก      กลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตามปณิธานที่ว่า “อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาดอีกต่อไป”

ชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ส่งต่อความรู้ ส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ได้ส่งมอบอาคารห้องสมุดและอุปกรณ์กีฬารวมมูลค่ากว่า 220,000 บาทให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคุณนพ ขันติยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับมอบ สำหรับการสร้างห้องสมุดในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบทุนเป็นจำนวน 150,000 บาท โดยมุ่งหวังว่าห้องสมุดแห่งนี้จะสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน      อีซูซุและชมรมอีซูซุเพื่อสังคมจะยังคงเดินหน้าจัดโครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบโรงงานและในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้คณะครู นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อีซูซุมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทย พร้อมด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยครั้งนี้ได้สร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 33 แล้วที่กลุ่มอีซูซุได้เข้าไปช่วยทำให้นักเรียน ครู และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาน้ำปนเปื้อนได้มีน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในวันงานคณะผู้บริหารได้ร่วมกันทาสีกำแพงและปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน อีกทั้งยังได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังมีนักร้องชื่อดังอย่าง ก้อง สหรัถ มาให้ความบันเทิงอีกด้วย      กลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตามปณิธานที่ว่า “อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาดอีกต่อไป”

สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมขับขี่อย่างมีวินัยจราจร

     เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้และบริษัทอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการร่วมลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับรถอย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้แจกน้ำดื่ม ชุดยาดม พร้อมแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมระบุเบอร์โทรกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ    อีซูซุ…ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์จะขอเดินหน้าเป็นกระบอกเสียง ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ต่อไป

เกตเวย์ซิตี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

     ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “เกตเวย์ซิตี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณนักวิ่งกว่า 2,000 คน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานจะนำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย

อีซูซุมอบเครื่องยนต์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชนไทย

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยผ่านการมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา ให้แก่แผนกเทคนิคการผลิต สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา งานนี้ได้รับเกียรติจาก มร. ยาสึโอะ อิโนอูเอะ รองประธานแผนกควบคุมการผลิตและโลจิสติกส์ แผนกการตลาด และฝ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ คุณเชิงชาย คทาวุธยุทธชัย เจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานวางแผนการผลิตและบริหารงานซัพพลายเชนโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ท่านรองผู้อำนวยการฯ ยังได้พาคณะผู้บริหารของอีซูซุเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของวิทยาลัยอีกด้วย      สำหรับการมอบเครื่องยนต์นั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเยาวชนไทยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

1 2